صنان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصُنان، بوی بد بدن می باشد.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب تجارت نام برده‌اند.
بوی بد بدن در برده ، اعم از غلام و کنیز در صورتی که شدید و غیر متعارف باشد، از عیوب به شمار می‌رود و با نا آگاهی خریدار از آن، حق خیار برای وی ثابت است. برخی، صورت غیر قابل درمان بودن آن را عیب دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، ج۱۳، ص۲۵۰، واژه «صنن».    
۲. تذکرة الفقهاء، ج۱۱، ص۱۹۳ ۱۹۴.    
۳. قواعد الاحکام، ج۲، ص۷۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۰۶، برگرفته از مقاله «صنان».    جعبه ابزار