صید البحر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:سید جعفر کشفی


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب در بردارنده مطالب گوناگون فلسفی، کلامی و اعتقادی است.
[۱] . اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی، ص ۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. . اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی، ص ۳۰.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار