صید خام کریمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف. صيد پرندگان حرم:پرندگان وحشى حرم مكّه(-->حرم)محترم‌اند؛ از اين‌رو، شكار و حبس كردن، كشتن و خوردن گوشت آنها حرام است و چنانچه كسى پرنده حرم را شكار كند يا بكُشد اگر مُحِلّ باشد بايد قيمت آن را به فقير صدقه بدهد(۱)و اگر مُحرم باشد بايد كفّاره بدهد.
صيد پرندگان حرم مدينه نيز در محدوده دو حَرَّه(-->بين الحَرَّتين)به قول برخى حرام است ليكن كفّاره ندارد.(۲)
كسى كه پرنده‌اى را وارد حرم كرده واجب است آن را رها كند و اگر پر در نياورده يا پرش چيده شده بايد تا زمانى كه قدرت پرواز پيدا نكرده از آن مراقبت نموده، سپس رهايش كند.(۳)
مُحرمى كه پرنده‌اى را در حرم شكار كرده و آن را بر زمين زده و مرده است بايد يك گوسفند و دو برابر قيمت آن پرنده را كفّاره بدهد.(۴)
(۱)جواهر الكلام ۲۰/ ۲۹۴
(۲)۷۸ ـ ۷۹ ؛ النهاية/ ۲۸۷ ؛ كتاب السرائر ۱/ ۶۵۱
(۳)جواهر الكلام ۲۰/ ۳۰۶ ـ ۳۰۹
(۴)۲۷۰جعبه ابزار