صیّت خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصَيِّت: داراى صداى رسا و بلند.
از آن به مناسبت در باب صلات نام برده‌اند.
از صفاتى كه مستحب است مؤذن( مؤذن) از آن برخوردار باشد، داشتن صداى رسا و بلند است.[۱]    
فهرست منابع:
[۲]     جواهر الكلام، ج۹، ص۵۶ .جعبه ابزار