ضبیعة بن عمرو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضبیعة بن عمرو یکی از شهدای کربلا است.


تحقیق در نام ضبیعه

[ویرایش]

به نظر شیخ محمد مهدی شمس‌ الدین، وى همان عمرو بن ضبیعه است.
[۱] انصارالحسین، ص۱۰۳.

انصارالحسین
[۲] انصارالحسین، ص۱۰۳.
به نقل از زیارت رجبیه، نام پدر وى را« عمر» ذكر كرده است.

زندگیناه ضبیعه

[ویرایش]

در منابع رجالی و تاریخی نام و نشانی از او وجود ندارد. تنها در زیارت رجبیه به عنوان شهید کربلا به او درود فرستاده شده است.

زیارتنامه ضبیعه

[ویرایش]

در زیارت رجبیه بر او چنین درود فرستاد شده است: «السلام علی ضُبیعة بن عمرو.»
[۳] اقبال الاعمال ج۳، ص۳۴۶.
[۶] وسیلة الدارین، ص۱۵۸.
[۷] فرسان الهیجاء ج۱، ص۱۷۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انصارالحسین، ص۱۰۳.
۲. انصارالحسین، ص۱۰۳.
۳. اقبال الاعمال ج۳، ص۳۴۶.
۴. بحارالانوار ج۹۸، ص۲۷۳.    
۵. بحارالانوار ج۴۵، ص۷۲.    
۶. وسیلة الدارین، ص۱۵۸.
۷. فرسان الهیجاء ج۱، ص۱۷۱.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان ، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا،ص۲۰۱.

جعبه ابزار