ضد عفونی(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضد عفونی
ضد عفونی: از بین بردن میکروبهای بیماری زا یا جلوگیری از فعالیت آنها.
عنوان یاد شده به مناسبت در باب طهارت و نیز استفتائات آمده است.
مواد ضد عفونی کننده اگر از مایع مست کننده و یا از شی‌ء نجس تهیه نشده باشد پاک است. همچنین است اگر مشکوک باشد (۱) (۲) (الکل).
اشیای نجس تنها با اسبابی که شارع مقدس آن‌ها را سبب تطهیر قرار داده است پاک می‌شوند؛ از این رو، با مواد ضدّ عفونی کننده تطهیر حاصل نمی‌شود. (۳) (۴)
مواد ضدّ عفونی کننده، همچون کلر چنانچه در آب ریخته شود، آب را از مطلق بودن خارج نمی‌کند، مگر آن‌که مقدار مواد به قدری زیاد باشد که عنوان آب بر آن صادق نباشد. (۵) (۶)
(۱) توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۸۰ م ۱۱۲
(۲) استفتائات جدید (مکارم)، ج۱، ص۴۷۳
(۳) توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۵۶
(۴) استفتائات (بهجت)، ج۱، ص۵۷، ۸۶ و ۱۰۲ ـ ۱۰۳
(۵) جامع المسائل (فاضل) ۱، ص۳۵
(۶) استفتائات (بهجت) ۱، ص۵۶ و ۱۷۰جعبه ابزار