ضرب الفحل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرجستن گشن بر ماده، راندن حیوان نر بر حیوان ماده را ضرب الفحل یا عسب الفحل گویند.


حکم اجاره حیوان برای ضراب

[ویرایش]

اجاره دادن حیوان نر به منظور ضراب حرام است و برخی از فقهاء آن را مکروه دانسته‌اند.
[۱] المغنی (ابن قدامه)، ج۴، ص۱۵۹.
[۲] تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۶۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المغنی (ابن قدامه)، ج۴، ص۱۵۹.
۲. تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۶۸.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۲۲.جعبه ابزار