ظواهر سنت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعانی به دست آمده از الفاظ روایات، به سبب ظن نوعی ظواهر الفاظ نامیده می‌شود.


معنای ظواهر سنت

[ویرایش]

هر گاه از الفاظ روایات، ظن نوعی به معنای آنها پیدا شود به آن معانی، ظواهر سنّت گفته می شود؛ به بیان دیگر، به آن چه از روایات معصومان ( ع ) با ظن عرفی به دست می آید، ظواهر سنت می گویند. بنابراین، روایات قطعی الدلالة که مراد شارع را به صراحت می رساند ـ نص در آن است ـ از تعریف خارج می باشد.

بیان کتاب "علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید"

[ویرایش]

در کتاب "علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید" آمده است: "و لیس من شک أنّ ظاهر الکلام بیان و دلیل یوجب العمل به، لا فرق فی ذلک بین کلام الکتاب و السنة و غیرهما و... و علی هذا جری العرف الذی یعبّر عنه علمائنا ببناء العقلاء من کل دین و مذهب و الشارع المقدس سید اهل العرف و العقل".

مستندات مقاله

[ویرایش]

مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۲۲.
مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، ج ۳، ص۳۶.
صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۱، ص۳۰۱.
انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائدالاصول، ج ۱، ص۶۱و۱۰۸.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    

جعبه ابزار