عبدالرحمان بن عمرو عائذی مذحجی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرحمان بن عمرو عائذی مذحجی کوفی، از محدثان قرن سوم هجری قمری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالرحمان بن عمرو عائذی مذحجی کوفی، اهل کوفه و منسوب به قبیله عائذه، تیره‌ای از مذحج از قبایل یمن بود.
او از کسانی چون محمد بن سنان (م ۲۲۰ هـ) حدیث روایت کرده و افرادی مانند ابوالحسن بن اسحاق کنانی، محمد بن تسنیم کاتب و علی بن حکم از وی روایت نقل کرده‌اند.
مذحجی دارای تالیفی بود که آقا بزرگ تهرانی از آن به کتاب الحدیث یاد کرده است. تاریخ درگذشت وی به دست نیامد، ولی با توجه به وفات استادش ابن‌سنان، عبدالرحمان را می‌توان از رجال قرن سوم به شمار آورد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۳] فیض کاشانی، محمد بن محسن، نضد الایضاح، ص۱۸۱.
[۱۴] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۱۴۶.
[۱۵] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۴۱۰.

۲۹.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۳۸.    
۲. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۱۲۸.    
۳. حلی، حسن بن یوسف، ایضاح الاشتباه، ص۲۴۰.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۳۲۹.    
۵. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۳، ص۵۳.    
۶. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۶، ص۳۵۷.    
۷. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۴، ص۸۱.    
۸. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۳۴۰.    
۹. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۴۵۲.    
۱۰. کاظمی، محمدامین، هدایة المحدثین، ص۹۶.    
۱۱. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۴۲.    
۱۲. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۶، ص۱۳۰.    
۱۳. فیض کاشانی، محمد بن محسن، نضد الایضاح، ص۱۸۱.
۱۴. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۱۴۶.
۱۵. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۴۱۰.


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۴۳۷، برگرفته از مقاله «عبدالرحمان بن عمرو عائذی».جعبه ابزار