عبدالرحمان عسکری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرحمان بن احمد بن جبرویه عسکری از متکلمان
قرنقرن به فتح قاف و راء استخوانی است در فرج که مانع جماع می‌گردد و زنی را که دارای این عیب باشد قرناء گویند
سوم هجری قمری بوده و کتاب الکامل در موضوع
امامتامامت رهبری امت اسلامی پس از پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ==پنج محوردر بحث امامت== مباحث امامت بر پنج محور کلی استوار است: ۱
تالیف و اثر او است.


معرفی اجمالیابومحمد عبدالرحمان بن احمد بن جبرویه عسکری از متکلمان امامیه و فردی خوش بیان و خوش قلم بود و محمد بن عبدالله بن مملک اصفهانی توسط او از
معتزلهاين مذهب در اوايل قرن دوم هجرى توسط واصل بن عطا (۸۰- ۱۳۱) پديد آمد، در آن زمان مسئله مرتكبان گناه و حکم دنيوى و اخروى آنان مورد بحث جدى قرار داشت
به مذهب امامیه روی آورد.

دیدگاه رجال‌شناسانبرخی رجالیون متاخر از کلمات ، ممدوح بودن وی را استفاده کرده و می‌گویند: وجه تسمیه او به عسکری، زندگی کردنش در پادگان نظامی بوده است.
[۱۶] مامقاني، شيخ عبد الله، تنقیح المقال، ج۲، ص۱۳۹.


آثارکتاب الکامل در موضوع امامت که به زیبایی وصف شده، تالیف و اثر اوست.
از آنجا که عسکری را معاصر ۳۰۳ ق) دانسته‌اند، حیات وی در قرن سوم بوده است. بیش از این خبری از او در منابع دیده نشده است
برای مطالعه بیشتر به این منابع مراجعه شود:
[۲۵] نضد الایضاح، ص۱۷۹.
[۲۶] دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۲، ص۱۱۲.


پانویس


 
۱. نجاشی، أبو العبّاس، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۳۶.    
۲. طهرانی، آقا بزرک، طبقات اعلام الشیعه، ج۱، ص۱۴۷.    
۳. علامة حلی، حسن، خلاصة الاقوال ص۲۰۵.    
۴. علامة حلی، حسن، ایضاح الاشتباه، ص۲۳۹.    
۵. طهرانی، آقا بزرک، الذریعه، ج۱۷، ص۲۵۲.    
۶. خوئی، سید أبوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۳۳۵.    
۷. حسینی تفرشی، سید مصطفی، نقد الرجال، ج۳، ص۴۲.    
۸. تستری، شیخ محمد تقی، قاموس الرجال، ج۶، ص۸۹.    
۹. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۴، ص۷۴.    
۱۰. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۸۴.    
۱۱. علامة المجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۵۹.    
۱۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۴۴۶.    
۱۳. أمین، سید محسن، اعیان الشیعه، ج۹، ص۳۹۰.    
۱۴. ابن داوود الحلی، رجال ابن داود ص۱۲۸.    
۱۵. تستری، شیخ محمد تقی، قاموس الرجال، ج۶، ص۸۹.    
۱۶. مامقاني، شيخ عبد الله، تنقیح المقال، ج۲، ص۱۳۹.
۱۷. نجاشی، أبو العبّاس، رجال النجاشی،ج۱، ص۲۳۶.    
۱۸. بابانی، اسماعیل، هدیة العارفین، ج۱، ص۵۱۲.    
۱۹. طهرانی، آقا بزرک، الذریعه، ج۱۷، ص۲۵۲.    
۲۰. خوئی، سید أبوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۳۳۵.    
۲۱. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۴، ص۷۴.    
۲۲. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۸۴.    
۲۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۴۴۶.    
۲۴. بابانی، اسماعیل، هدیة العارفین ج۱، ص۵۱۲.    
۲۵. نضد الایضاح، ص۱۷۹.
۲۶. دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۲، ص۱۱۲.


منبع


جعبه ابزار