غاز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغاز، پرنده‌ای معروف است.


تعریف

[ویرایش]

غاز پرنده‌ای است شنا‌گر، بزرگ‌تر از اردک و کوچک‌تر از قو ، دارای پاهای پر‌دار، شبیه اردک و قو.

احکام مرتبط

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهای حج و اطعمه و اشربه نام برده‌اند.

← در اطعمه و اشربه


غاز از پرندگان حلال گوشت است.
[۲] کلمة التقوی، ج۶، ص۳۴۲.

مدت استبرای مرغابی ، غاز و مانند آنها در صورت نجاست‌خوارشدن برای حلال شدن گوشت و تخم آنها، به قول مشهور پنج روز است که در این مدت باید از خوردن نجاست بازداشته شوند.
[۳] إصباح الشیعة، ص۳۸۸.


← در حج


برخی قدما کفاره کشتن غاز در حال احرام را یک گوسفند ذکر کرده‌اند؛ لیکن بسیاری از فقها از آن جهت که مورد از موارد فاقد نص است، کفاره کشتن غاز را بهای آن دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستند الشیعة، ج۱۵، ص۹۴.    
۲. کلمة التقوی، ج۶، ص۳۴۲.
۳. إصباح الشیعة، ص۳۸۸.
۴. الروضة البهیة، ج۷، ص۲۹۲.    
۵. الوسیلة، ص۱۶۷.    
۶. الحدائق الناضرة، ج۱۵، ص۲۵۴.    
۷. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۲۴۸-۲۴۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۵۳۰، برگرفته از مقاله «غاز».    جعبه ابزار