غایت حکم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغایت حکم به کلمه دلالت کننده بر نهایت استمرار حکم اطلاق می شود.


تعریف

[ویرایش]

غایت حکم، مقابل غایت موضوع بوده و عبارت است از غایتی که قید حکم محسوب می‌شود و استمرار حکم را معین می‌کند،

← مثال


مانند: قضیه «کل شی ء طاهر حتی تعلم انه قذر»، که «کل شی ء» موضوع و «طاهر» حکم است، و قید «حتی» غایت برای «طاهر» است و در حقیقت، از شئون محمول شمرده می‌شود. البته برخی در همین قضیه، «حتی» را قید موضوع گرفته‌اند.

فرق غایت موضوع و غایت حکم

[ویرایش]

در بحث مفهوم غایت، برخی بین غایت موضوع و غایت حکم تفصیل داده‌اند؛ به این بیان که اگر غایت حکم باشد، مفهوم ثابت است و بر «انتفاء الحکم بعد تحقق الغایة» دلالت می‌کند؛ اما اگر غایت، غایت موضوع باشد، دلیلی بر مفهوم داشتن غایت، وجود ندارد.
[۲] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۴۷-۲۴۶.
[۴] خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۲۲۰.
[۶] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۷، ص۵۵۵.
[۷] شیرازی، محمد، الاصول، ج۵، ص۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۱۴۰.    
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۴۷-۲۴۶.
۳. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۱۲۹-۱۲۷.    
۴. خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۲۲۰.
۵. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ۱، ص۱۶۹.    
۶. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۷، ص۵۵۵.
۷. شیرازی، محمد، الاصول، ج۵، ص۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «غایت حکم».جعبه ابزار