غایت موضوع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه کلمه دلالت کننده بر نهایت استمرار موضوع حکم «غایت موضوع» گفته می شود


تعریف

[ویرایش]

غایت موضوع، مقابل غایت حکم بوده و عبارت است از غایتی که قید موضوع محسوب شده و بر انتهای استمرار موضوع، دلالت می‌نماید؛

← مثال


برای مثال، در جمله «سر من البصرة الی الکوفة»، «الی الکوفة» به عنوان قید برای «سیر» آمده که موضوع حکم است، نه برای حکم وجوب مثل این که گفته شود: «السیر من البصرة الی الکوفة واجب».

← نمونه قرآنی


هم چنین در آیه : «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَاَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرافِقِ» «الی المرافق» قید برای غَسل است، نه برای وجوب مثل این که گفته شود: «غسل الایدی الی المرافق واجب».

عناوین مرتبط

[ویرایش]

غایت حکم .
[۳] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۴۷-۲۴۶.
[۵] شیرازی، محمد، الاصول، ج۵، ص۷.
[۶] خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۲۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۶.    
۲. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۱۳۷.    
۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۴۷-۲۴۶.
۴. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۱۲۸-۱۲۷.    
۵. شیرازی، محمد، الاصول، ج۵، ص۷.
۶. خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۲۱۹.
۷. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۵۰۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «غایت موضوع».جعبه ابزار