غسل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغسل از مطهرات است.


سخن شهيد ثاني قدّس سرّه در مورد غسل

[ویرایش]
ايشان مى‏فرمايد: در غسل دستور به شستن تمام بدن داده شده، زيرا پست‏ترين حالت انسان و شديدترين حالات وابستگى و بندگيش به امور شهوى حالت جماع و ديگر موجبات غسل از قبيل حیض و نفاس و استحاضه است
[۱] اين مطلب فقط در مورد حالت جماع صادق است و در ديگر موجبات غسل از قبيل حيض نفاس و استحاضه و مس ميت به هيچ وجه وابستگى انسان به دنيا بيش از ديگر حالات نيست، مثلا اگر بدن انسان با بدن مرده‏اى كه سرد شده قبل از اينكه او را غسل دهند تماس پيدا كند، غسل بر او واجب مى‏شود، آيا مى‏توان گفت اين شخص در آن حال اسير شهوت بوده است؟

در حالت جماع تمام بدن بطور كلّى و با تمام اجزاءش دخالت دارد، به همين خاطر پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: در هر مويى جنابتى نهفته است.
پس وقتى كه تمام بدن انسان از مراتب عالى دور شده و در لذات پست دنيوى غرق شده باشد، شستن آن از مهمترين مطالب شرعى خواهد بود، زيرا با اين طهارت بدن آمادگى حركت در مسير شريف الهى و صعود به قلّه رفيع عبادت را پيدا مى‏كند و از حركت در جهت حيوانيت روى گردانده دست از لذات دنيوى مى‏شويد.
ولى چون قسمت اعظم بهره‏هاى معنوى عبادت به قلب تعلّق مى‏گيرد، در نظر عاقل، تطهیر قلب از رذايل حيوانى و توجه به دنيا كه مانع رسيدن به فضايل انسانى مى‏شود سزاوارتر از تطهیر اعضاء ظاهرى است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اين مطلب فقط در مورد حالت جماع صادق است و در ديگر موجبات غسل از قبيل حيض نفاس و استحاضه و مس ميت به هيچ وجه وابستگى انسان به دنيا بيش از ديگر حالات نيست، مثلا اگر بدن انسان با بدن مرده‏اى كه سرد شده قبل از اينكه او را غسل دهند تماس پيدا كند، غسل بر او واجب مى‏شود، آيا مى‏توان گفت اين شخص در آن حال اسير شهوت بوده است؟


منبع

[ویرایش]
كتاب اخلاق، آيت الله سيد عبدالله شبر، صفحه ۶۰جعبه ابزار