غنا وموسیقی (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب « ميراث فقهى: غنا و موسيقى» جلد سوم آن در رساله‌هاى فقهى مربوط به احکام فقهى غنا و موسیقی گردآورى شده است. در اين مجلّد گفتارهاى پراكنده درباره غنا و آراء فقهاى جديد در اين باره منعكس شده و كتاب‌هاى مرتبط با اين مسأله معرفى گرديده است. احاديث مربوط به غنا و موسيقى، ديدگاه‌هاى اهل سنت درباره غنا و موسيقى و تصحيح منابع مرتبط با اين موضوع از ديگر مباحث مندرج در اين جلد مى‌باشد. اين تحقيق به كوشش آقايان رضا مختاری و محسن صادقی به انجام رسيده است. در پايان كتابنامه مفصلى از منابع مربوط به غنا در فقه ، و فهرست راهنما ارائه شده است.


ساختار کتاب

[ویرایش]

مجموعه رساله‌هاى مندرج در كتاب بر اساس سال تأليف مرتب شده و در ابتداى هر رساله مقدمه هاى از محققان در معرفى رساله و نگارنده آن ارائه گرديده است. محققان تلاش كردهاند منابع مورد استناد مؤلفان رسائل را در پاورقى ارائه كنند.
[۱] غنا و موسيقى، رضا مختارى و محسن صادقى، ج۱، ص۱۶ .


گزارش محتوا

[ویرایش]

در اين مجلّد گفتار چهل تن از عالمان شیعه درباره غنا درج شده است و حاوى مطالبى از كتاب‌هاى غير فقهى يا كتاب‌هاى فقهى نامنظم مانند اجوبه استفتائات برخى از فقهاست كه دسترسى به آنها به آسانى ممكن نيست.
از اين‌رو عنوان بخشى از كتاب« گفتارهاى پراكنده» ناميده شده است. در پايان همين بخش فتاواى امام خمینی و چند تن از فقيهان معاصر نيز به دليل نياز فقه‌پژوهان به فتاواى آنها درباره غنا و موسیقی گنجانده شده و آراى فقيهان شيعه برگرفته از متون فقهى تا آغاز سده يازدهم هجرى در بخش سوم كتاب آمده است. پاره‌اى از مطالبى كه در اين بخش آمده در كتاب‌هاى دوره‌اى فقه هم موجود مى‌باشد; ولى نقل آن در اين بخش به خاطر نقل ديدگاه‌هاى خاص درباره غنا در فقه كه جنبه علمى و تحقيقى بيشترى دارد بوده است.
[۲] غنا و موسيقى، رضا مختارى و محسن صادقى، ج۳، ص۱۹۲۵.

گفتارى از شیخ صدوق و سید مرتضی درباره غنا، گفتارى از علامه حلی درباره غنا و گفتارهاى فقهى ديگر از مير صدر الدين محمد دشتكى، علامه محمد تقی مجلسی ، ملا محمد على سبزوارى، سيد محمد ميرلوحى، ملا خليل قزوينى، ملا محمد باقر مؤمن سبزوارى و فیض کاشانی و سى تن ديگر از فقهاى قديم و معاصر و كتاب‌شناسى غنا كه شامل آثار مستقل و مشتمل بر غناست از سرفصل‌هاى مهم اين اثر مى‌باشد.
[۳] غنا و موسيقى، رضا مختارى و محسن صادقى، ج۳، ص۱۵۸۳ .

معرفى آثار چاپ شده در ايران در موضوع غنا، جمع‌آورى احاديث مربوط به غنا و نهى از استماع آن و همچنين موارد جواز غنا، ديدگاه‌هاى فقهاى اهل سنت درباره غنا و حکم آن، كتاب‌شناسى منابع اهل سنت درباره غنا و موسيقى و تصحيح و استدراک آثار فقهى در مورد غنا، از ديگر مندرجات مهم در اين مجلد مى‌باشد.
[۴] غنا و موسيقى، رضا مختارى و محسن صادقى، ج۳، ص۲۲۹۳ .


پانویس

[ویرایش]
 
۱. غنا و موسيقى، رضا مختارى و محسن صادقى، ج۱، ص۱۶ .
۲. غنا و موسيقى، رضا مختارى و محسن صادقى، ج۳، ص۱۹۲۵.
۳. غنا و موسيقى، رضا مختارى و محسن صادقى، ج۳، ص۱۵۸۳ .
۴. غنا و موسيقى، رضا مختارى و محسن صادقى، ج۳، ص۲۲۹۳ .


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیجعبه ابزار