غنیمت‌های غزوه حنین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی از منافقان نسبت به تقسیم غنایم جنگ حنین به پیامبر اعتراض کردند.


اعتراض به تقسیم غنایم

[ویرایش]

اعتراض به پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله)، نسبت به تقسیم غنیمت، در غزوه حنین از طرف برخی از منافقان انجام شد.
«ومنهم من یلمزک فی الصدقـت فان اعطوا منها رضوا وان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون؛ و در میان آنها کسانی هستند که در (تقسیم) غنایم به تو خرده میگیرند؛ اگر از آن (غنایم، سهمی) به آنها داده شود، راضی می‌شوند؛ و اگر داده نشود، خشم می‌گیرند (؛ خواه حق آنها باشد یا نه)».

زیاده‌خواهی منافقان

[ویرایش]

یکی از حالات منافقان آن است که آنها هرگز راضی به حق خود نیستند، و دائما انتظار دارند از اموال بیت المال و یا منافع عمومی هر چه بیشتر بهره ببرند، خواه مستحق باشند یا نه، دوستی و دشمنی آنها بر محور همین منافع دور می‌زند، هر کس جیب آنها را پر کند از او راضی هستند و هر کس به خاطر رعایت عدالت حق دیگران را به آنها نبخشد از او ناراضی می‌شوند.
حق و عدالت در قاموس آنها مفهومی ندارد، و اگر داشته باشد عادل کسی است که هر چه بیشتر به آنها بدهد و ظالم کسی است که حق دیگران را از آنان باز دارد! و به تعبیر دیگر آنها فاقد هر گونه شخصیت اجتماعی هستند و تنها دارای یک شخصیت فردی و در چهار چوبه منافع خویش می‌باشند، و همه چیز را تنها از این زاویه می‌نگرند.

شأن نزول

[ویرایش]

ابو سعید خدری گوید: وقتی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) غنایم قبیله هوازن در جنگ حنین را تقسیم می‌کرد، مردی تمیمی به نام «حرقوص بن زهیر» که از خوارج بود، آمد و به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم گفت: یا رسول الله، در تقسیم غنایم، عدالت را رعایت کنید....

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۵۸.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۴۵۵.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۵-۶، ص۶۲-۶۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حنین »    جعبه ابزار