• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غیابة (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
غَيابة (به فتح غین) یکی از مفردات به کار رفته در قرآن کریم به معنای قعر است.


۱ - معنای لغوی

[ویرایش]

غَيابة: قعر است.

۲ - کاربرد قرآنی

[ویرایش]

(لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي‌ غَيابَتِ‌ الْجُبِّ ...) يوسف: ۱۰. «يوسف را نكشيد و او را به قعر فلان چاه افكنيد».
طبرسى فرمود: هر چه درون آن باشى و تو را بپوشاند، آن‌را غيابت گويند. غيابت بئر شبيه طاقچه ايست در چاه، بالاى آب آن. پس غيابت به معنى قعر يا به معنى گودالى است در درون چاه بالاى آب.
اين لفظ دو بار در قرآن آمده است يوسف: ۱۰. يوسف: ۱۵.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص.    
۲. اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص.    
۳. نجفی، مجمع البحرین، ج، ص.    
۴. حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج، ص.    
۵. مجمع البیان، ج، ص.    


۴ - منبع

[ویرایش]

بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله ""، ج۵، ص.    


جعبه ابزار