عنوانی با این نام ایجاد نشده است : فقیر

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • مسجد فقیر
  • آبروی فقیران
  • اهانت به فقیران (قرآن)
  • امداد به فقیران متقین (قرآن)
جعبه ابزار