فلسفه استدراج (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از سنت‌های خداوند برای عذاب کافران سنت عذاب استدراجی است که در این مقاله فلسفه استدراج بیان می‌شود.


عذاب کافران

[ویرایش]

غوطه ور شدن هر چه بیشتر کافران در گناه و عذاب شدن بر اثر آن، فلسفه استدراج:
ولایحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین.
آنها كه کافر شدند، (و راه طغيان پيش گرفتند،) تصور نكنند اگر به آنان مهلت مى‌دهيم، به سودشان است! ما به آنان مهلت مى‌دهيم فقط براى اينكه بر گناهان خود بيفزايند و براى آنها، عذاب خواركننده‌اى (آماده شده) است‌.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۷۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «فلسفه استدراج».    جعبه ابزار