فنک خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففَنَک جانوری کوچکتر از روباه با پوست قرمز و پرمو است.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب صلات و اطعمه و اشربه نام برده‌اند.

← در اطعمه و اشربه


فنک از جانوران حرام گوشت است.

← در صلات


نمازگزاردن در اجزای حیوان حرام گوشت، مانند لباس تهیه شده از پشم یا پوست آن صحیح نیست. برخی جانوران، از جمله فنک به قول برخی قدما از حکم یاد شده استثنا شده‌اند؛ لیکن نظر مشهور عدم صحّت نماز با اجزای آن است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. النهایة، ص۵۷۷.    
۲. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۹۶-۲۹۷.    
۳. مستند الشیعة، ج۴، ص۳۰۶.    
۴. الحدائق الناضرة، ج۷، ص۵۸.    
۵. المقنع، ص۷۹.    
۶. المعتبر، ج۲، ص۸۶- ۸۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۷۲۸، برگرفته از مقاله «فنک».    جعبه ابزار