قبر عقیل بن ابی طالب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقبر عقیل بن ابی طالب در نزدیکی بقیع بود.


مشخصات عقیل

[ویرایش]

وی فرزند ابوطالب و بیست سال بزرگ‌تر از امیر مؤمنان(علیه السلام) بود و از نسب شناسان معروف زمان خویش شمرده می شد.

محل دفن عقیل

[ویرایش]

وی خانه ای در نزدیکی بقیع داشت که در همان خانه مدفون شد.

محل درگذشت عقیل

[ویرایش]

برخی هم اساساً در این که عقیل در مدینه درگذشته باشد، اظهار تردید کرده و نوشته اند که او در شام درگذشته است.
[۱] نزهة الناظرین، ص۲۷۸.


قبور دیگر در محل دفن عقیل

[ویرایش]

بر اساس نقل مورّخان، نام شمار دیگری نیز به عنوان کسانی که در دار عقیل دفن شده اند، آمده است.

← قبر ابوسفیان بن حارثب


از جمله کسانی که در دار عقیل مدفون بود، ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب بود که در سال ۲۰ هجری پس از بازگشت از سفر حج در مدینه درگذشت و در دار عقیل مدفون شد.

← قبر عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی وقاص


نیز گفته شده که قبر کسانی چون عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی وقاص هم در نزدیکی محلی است که گفته می شود عقیل و عبدالله بن جعفر در آنجا مدفون هستند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نزهة الناظرین، ص۲۷۸.


منبع

[ویرایش]

آثار اسلامی مکّه و مدینه، ص۳۴۵-۳۴۶، رسول جعفریان.    جعبه ابزار