قدرت بنی اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنی اسرائیل (بنواسرائیل)، به معنای «فرزندان و قوم اسرائیل»، نام قوم بسیار قدیمی و پراهمیت در تاریخ و اعتقادات دینی بشر می‌باشد.


ترس دربار فرعون

[ویرایش]

ترس اشراف دربار فرعون، از به قدرت رسیدن موسی علیه‌السّلام و بنی اسرائیل بود.
«وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسی وقومه لیفسدوا فی الارض ویذرک وءالهتک قال سنقتل ابنآءهم ونستحی نسآءهم وانا فوقهم قـهرون»؛ و اشراف قوم فرعون (به او) گفتند: «آیا موسی و قومش را رها می‌کنی که در زمین فساد کنند، و تو و خدایانت را رها سازد؟!» گفت: «بزودی پسرانشان را می‌کشیم، و دخترانشان را زنده نگه می‌داریم (تا به ما خدمت کنند)؛ و ما بر آنها کاملاً مسلّطیم!»

قتل پسران

[ویرایش]

فرعونیان ، درصدد جلوگیری از به قدرت رسیدن بنی اسرائیل با قتل پسران آنان بودند.
وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسی وقومه لیفسدوا فی الارض ویذرک وءالهتک قال سنقتل ابنآءهم ونستحی نسآءهم وانا فوقهم قـهرون. ( قتل پسران بنی اسرائیل از سوی فرعونیان می‌تواند برای تضعیف قدرت آنان باشد)
«فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذین ءامنوا معه واستحیوا نساءهم وما کید الکـفرین الا فی ضلـل»؛ و هنگامی که حقّ را از سوی ما برای آنها آورد، گفتند: «پسران کسانی را که با موسی ایمان آورده‌اند بکشید و زنانشان را (برای اسارت و خدمت ) زنده بگذارید!» امّا نقشه کافران جز در گمراهی نیست (و نقش بر آب می‌شود).

قدرت نظامی

[ویرایش]


← جنگاوری


جنگاوری و توانمندی نظامی بنی اسرائیل ، در نخستین مرحله از فسادانگیزی آنان بود.
«وقضینآ الی بنی اسرءیل فی الکتـب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا»؛ ما به بنی اسرائیل در کتاب ( تورات ) اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد، و برتری‌جویی بزرگی خواهید نمود. «فاذا جآء وعد اولـیهما بعثنا علیکم عبادا لنآ اولی باس شدید فجاسوا خلـل الدیار وکان وعدا مفعولا»؛ هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکارجوی خود را بر ضدّ شما میانگیزیم (تا شما را سخت در هم کوبند؛ حتی برای به دست آوردن مجرمان)، خانه‌ها را جستجو می‌کنند؛ و این وعده‌ای است قطعی! (گسیل نیروهای بسیار پرتوان برای سرکوبی بنی اسرائیل، نشانگر توانمندی آنان در جنگ و مبارزه است)

← امداد الهی


بازگشت قدرت و توان نظامی بنی اسرائیل، پس از اولین شکست آنان، ثمره امداد الهی بود.
فاذا جآء وعد اولـیهما بعثنا علیکم عبادا لنآ اولی باس شدید فجاسوا خلـل الدیار وکان وعدا مفعولا «ثم رددنا لکم الکرة علیهم وامددنـکم بامول وبنین وجعلنـکم اکثر نفیرا»؛ سپس شما را بر آنها چیره می‌کنیم؛ و شما را به وسیله داراییها و فرزندانی کمک خواهیم کرد؛ و نفرات شما را بیشتر (از دشمن ) قرار می‌دهیم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۷.    
۲. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۶، ص۳۰۸.    
۳. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۸، ص۲۸۴.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۷.    
۵. غافر/سوره۴۰، آیه۲۵.    
۶. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۲۰، ص۷۶.    
۷. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۷، ص۴۹۶.    
۸. اسراء/سوره۱۷، آیه۴.    
۹. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۱۲، ص۲۵.    
۱۰. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۳، ص۴۸.    
۱۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۵.    
۱۲. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۱۲، ص۲۵.    
۱۳. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۳، ص۴۸.    
۱۴. اسراء/سوره۱۷، آیه۵.    
۱۵. اسراء/سوره۱۷، آیه۶.    
۱۶. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۱۲، ص۲۶.    
۱۷. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۳، ص۵۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «قدرت بنی اسرائیل (قرآن)».    جعبه ابزار