قیاس خفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقیاس خفی ضد و نقیض قیاس جلی است.
[۱] معالم، ص۲۲۶.
[۲] قوانین‌الاصول، ج۲، ص۸۷.
[۳] تیسیر‌التحریر، ج۳، ص۲۶۴.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. معالم، ص۲۲۶.
۲. قوانین‌الاصول، ج۲، ص۸۷.
۳. تیسیر‌التحریر، ج۳، ص۲۶۴.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۴۶.جعبه ابزار