لفظ مشترک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلفظ وضع شده برای چند معنا به طور مستقل را لفظ مشترک گویند.


تعریف

[ویرایش]

لفظ مشترک، از اقسام الفاظ متعدد المعنی بوده و عبارت است از لفظ واحدی که به طور جداگانه برای معانی متعدد جداگانه وضع شده است، مانند: لفظ «عین» که یک بار برای طلا و بارهای دیگر به صورت جداگانه برای نقره، چشم، چشمه و... وضع شده است.
[۱] مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۳۹.
[۴] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۳۹.
۲. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۶.    
۳. رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۵۴.    
۴. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵.
۵. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۶۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «لفظ مشترک».جعبه ابزار