ماده طلب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبحث از ماده طلب به معنی بحث پیرامون معنای ماده طلب ( ط، ل، ب ) است. به ماده طلب، لفظ طلب نیز گفته می شود.


مقصود از ماده طلب

[ویرایش]

منظور از ماده طلب، همان حروف اصلی آن، یعنی " ط، ل، ب " است. طلب در لغت به معنای خواستن و درخواست کردن است.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    


رده‌های این صفحه : اصول
جعبه ابزار