عنوانی با این نام ایجاد نشده است : متکلم

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • اسماء و صفات از دیدگاه متکلمین
  • تناسخ (دیدگاه متکلمان)
  • رده:متکلمین
  • شیخ محمد سلطان المتکلمین
  • وضع ضمایر متکلم
  • وضع ضمایر متکلم خام
جعبه ابزار