مراتب امر خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمراتب مختلف طلب انشایی ناشی از شدت و ضعف اراده مولی نسبت به مطلوب است.


نظر اصولیون

[ویرایش]

برخی از اصولی‌ها، اعتقاد دارند صیغه امر برای مطلق طلب انشایی یا مطلق بعث اعتباری وضع شده است و دلالت آن بر وجوب و ندب ناشی از حکم عقل است؛ به این معنا که طلب و یا بعث به حسب شدت و ضعف، دارای مراتب متفاوتی می‌باشد؛ گاهی بعث یا طلب، ناشی از اراده اکید و شدید مولا به انجام فعل ماموربه در خارج است، به گونه‌ای که به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست؛ عقل در این جا از چنین طلبی، وجوب را انتزاع می‌کند، اما اگر طلب یا بعث، ناشی از اراده غیر اکید مولا باشد، عقل استحباب را انتزاع می‌نماید.
برخی، التماس و دعا را نیز از مراتب امر به معنای طلب دانسته‌اند.
[۴] عجم، رفیق، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، ج۲، ص۱۳۹۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص (۷۹-۷۸).    
۲. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ص۵۵.    
۳. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۳۶۸.    
۴. عجم، رفیق، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، ج۲، ص۱۳۹۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مراتب امر».جعبه ابزار