مصعب بن عبدالله زبیری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمصعب بن عبدالله زبیری

، مورخ، راوی حدیث و از علمای قرن سوم بود، وی به علم انساب آگاهی داشت و سرانجام در بغداد درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالله، مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن زبیر، به امور تاریخی، سرگذشت اعراب و علم انساب آگاه بود و در تاریخ، دانش فراوان داشت. وی در میان قریش از نظر ثروت، علم و شرافت موقعیت برجسته‌ای داشت و از ثقات راویان حدیث و نیز شاعر بود. کتاب النسب الکبیر و نسب قریش از تالیفات اوست. هنگام مرگ هشتاد سال از عمر او گذشته بود. مصعب، در مدینه زاده شد و در بغداد درگذشت.
[۴] الدوری، عبدالعزیز، نشاة علم التاریخ، ص۴۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۷، ص۲۴۸.    
۲. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التّهذیب، ج۱۰، ص۱۶۲-۱۶۴.    
۳. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۱۳، ص۱۱۳.    
۴. الدوری، عبدالعزیز، نشاة علم التاریخ، ص۴۶.


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۵۱۲.


جعبه ابزار