مظنون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمظنون، شی ظنّی می باشد.


تعریف

[ویرایش]

مظنون، یعنی هر آن چه که ظن، به آن تعلق می‌گیرد، مانند این که اجماع منقول و یا شهرت ، بر وجوب نماز جمعه در روز جمعه دلالت نماید؛ از آن جا که اجماع منقول، شهرت و سایر امارات از ادله ظنی می‌باشد، وجوب نماز جمعه، متعلق ظن یا همان مظنون می‌باشد؛ از این رو می‌توان گفت متعلق امارات همگی مظنون می‌باشد، اما چون امارات، از ظنون معتبر است، مورد قبول شارع قرار گرفته است، بنابر این متعلق آنها نیز در حکم واقع است.
[۱] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۱۰۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۱۰۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مظنون».جعبه ابزار