مقامات مسجد الحرام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتصویرهای قدیمی مسجد الحرام نشان می دهد که در داخل مسجد، در چهار نقطه، مقصور‌ه‌های کوچکی وجود داشته که امام جماعت زیر آن‌ها می‌ایستاده و نماز می‌خوانده است.


تاریخچه ایجاد مقامات

[ویرایش]

در واقع از قرن پنجم هجری یا بعد از آن، زمانی که پیروان اهل سنت هر کدام پشت سر امام خود نماز می خواندند، در مسجد الحرام، چهار مکان برای چهار امام حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی ایجاد شد که نماز جماعت را در آن‌جا می خواندند و مقلدین امام هر مذهب، پشت سر امام جماعت مذهب خود، نماز می گزاردند.
در نماز مغرب، همه، همزمان نماز را شروع می کردند؛ اما در برخی وقت‌های دیگر، به ترتیب شافعی، مالکی، حنبلی و سپس حنفی نماز را اقامه می کردند.
[۱] التاریخ القویم،ج۵، ص۳۲۸.


امامت زیدیه‌ها

[ویرایش]

در دوره‌هایی از تاریخ که شیعیان زیدی بر امور مسجد الحرام مسلط بودند، امام زیدیه نیز نماز را به جماعت می‌خوانده است.

امامت حنبلی‌ها

[ویرایش]

گفتنی است که در برخی از دوران‌ها، مذهب حنبلی، امامی در مسجد نداشته است.

جایگاه مقام حنفی

[ویرایش]

مقام حنفی، به دلیل رسمیت مذهب حنفی برای دولت عثمانی، از مهم ترین مقام‌ها بوده و در برابر ناودان طلا قرار داشته است.

جایگاه مقام شافعی

[ویرایش]

مقام شافعی ابتدا در پشت مقام ابراهیم بوده و سپس به بالای بنایی که بر فراز زمزم قرار داشت، انتقال یافته است.

تخریب مقامات

[ویرایش]

در دوره سعودی، این چهار مقام به مرور تخریب شد و همه سنیان پشت سر یک امام، که از طرف دولت سعودی معین می شود، نماز می خوانند.
کردی نوشته است که این اقدام از زمان روی کار آمدن عبدالعزیز رواج یافت.
[۲] التاریخ القویم،ج۵، ص۳۲۸.
اما تخریب مقام ها، از سال ۱۳۷۷ هجری آغاز شد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. التاریخ القویم،ج۵، ص۳۲۸.
۲. التاریخ القویم،ج۵، ص۳۲۸.


منبع

[ویرایش]

آثار اسلامی مکّه و مدینه، رسول جعفریان، ص۱۰۸-۱۰۹.    جعبه ابزار