میرزا فتحعلی تسکین تبریزی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا فتحعلی تسکین تبریزی، (۱۰۶۷-۱۱۱۸ق/ ۱۶۵۶-۱۷۰۶م) شاعر تبریزی‌الاصل ساکن کشمیر هند است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا فتحعلی تسکین تبریزی، که تبریزی‌الاصل بود، ولی در دورۀ عالمگیر (۱۰۶۷-۱۱۱۸ق/ ۱۶۵۶-۱۷۰۶م) در کشمیر اقامت داشت.
[۲] خوشگو، بندر بن‌ داس، سفینه، ج۱، ص۳۸، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز.
[۳] اصلح، محمد، تذکرۀ شعرای کشمیر، ج۱، ص۳۷، به کوشش حسام‌الدین راشدی، کراچی، ۱۳۴۶ش.

وی برادر داراب بیک جویا (گویا) بود.
[۴] خوشگو، بندر بن‌ داس، سفینه، ج۱، ص۳۸، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز.
[۵] اصلح، محمد، تذکرۀ شعرای کشمیر، ج۱، ص۳۷، به کوشش حسام‌الدین راشدی، کراچی، ۱۳۴۶ش.
[۶] دولت‌آبادی، عزیز، سخنوران آذربایجان، ج۱، ص۲۷۰-۲۷۱، تبریز، ۱۳۵۵ش.

از برخی تذکره‌ها چنین برمی‌آید که او با تخلص تحسین و تسلیم کشمیری نیز شهرت داشته است.
[۷] خلیل علی، ابراهیم، صحف ابراهیم، ج۱، ص۳۹، به کوشش عابد رضا بیدار، پتنه، کتابخانۀ خدابخش.
[۸] صبا، محمدمظفر حسین، تذکرۀ روز روشن، ج۱، ص۱۵۴، به کوشش محمدحسین رکن‌زادۀ آدمیت، تهران، ۱۳۴۳ش.
تسکین طبعی لطیف داشت.
از او اشعاری باقی‌مانده است.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة.
(۲) اصلح، محمد، تذکرۀ شعرای کشمیر، به کوشش حسام‌الدین راشدی، کراچی، ۱۳۴۶ش.
(۳) خلیل علی، ابراهیم، صحف ابراهیم، به کوشش عابد رضا بیدار، پتنه، کتابخانۀ خدابخش.
(۴) خوشگو، بندر بن‌ داس، سفینه، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز.
(۵) دولت‌آبادی، عزیز، سخنوران آذربایجان، تبریز، ۱۳۵۵ش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۹، ص۱۷۰.    
۲. خوشگو، بندر بن‌ داس، سفینه، ج۱، ص۳۸، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز.
۳. اصلح، محمد، تذکرۀ شعرای کشمیر، ج۱، ص۳۷، به کوشش حسام‌الدین راشدی، کراچی، ۱۳۴۶ش.
۴. خوشگو، بندر بن‌ داس، سفینه، ج۱، ص۳۸، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز.
۵. اصلح، محمد، تذکرۀ شعرای کشمیر، ج۱، ص۳۷، به کوشش حسام‌الدین راشدی، کراچی، ۱۳۴۶ش.
۶. دولت‌آبادی، عزیز، سخنوران آذربایجان، ج۱، ص۲۷۰-۲۷۱، تبریز، ۱۳۵۵ش.
۷. خلیل علی، ابراهیم، صحف ابراهیم، ج۱، ص۳۹، به کوشش عابد رضا بیدار، پتنه، کتابخانۀ خدابخش.
۸. صبا، محمدمظفر حسین، تذکرۀ روز روشن، ج۱، ص۱۵۴، به کوشش محمدحسین رکن‌زادۀ آدمیت، تهران، ۱۳۴۳ش.
۹. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۹، ص۱۷۰.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «تسکین»، شماره۵۹۲۷.    


رده‌های این صفحه : شعرای هند
جعبه ابزار