نبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنبی کسی است که طرف
وحی«وحی به معنای اشاره سریع است و به همین جهت به کارهای سریع وحی گفته می‌شود و به سخنان رمزی و آمیخته با کنایه که با سرعت رد و بدل می‌گردد نیز این واژه اطلاق می‌گردد که گاه با اشاره و گاه با کتابت حاصل می‌شود
قرار گیرد، اگر چه مأمور به
تبلیغتبلیغ، رساندن مجموعه اطلاعاتی به مخاطب به منظور اقناع و برانگیختن احساسات او به سود یا بر ضد یک موضوع است
نباشد. و نبی را برای اینکه خبردهنده است به آنچه عقل‌های پاک به‌سوی آن آرام می‌گیرند، «نبیّ» می‌گویند.


منظور از نبیراغبحسین بن محمد بن مفضل، در قیاس با شمار آثار و جایگاه علمی و فرهنگی وی در عصر خودش، آگاهی‌های کافی از حیات و چند و چون دانش اندوزی‌اش نداریم
می‌گوید: «نبوّت» سفارت بین
خداآفرینندۀ جهان هستی را خدا گویند
و بین خردمندان از بندگان او برای برطرف کردن علّت آنان در امر معاش و
معاد\'\'\'معاد\'\'\' واژهٔ عربی برگرفته از «عود» است و به‌معنای «بازگشتن»، «رستاخیز» یا «دوباره‌برخاستن» (پس از مرگ) است
است. و نبی را برای اینکه خبردهنده است به آنچه عقل‌های پاک به‌سوی آن آرام می‌گیرند، «نبیّ» می‌گویند. و صحیح است که فعیل به معنی فاعل باشد؛ یعنی خبردهنده،
[۱] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات، ص۴۸۹.
چنان‌که در می‌فرماید: (نَبِّئْ عِبادِی اَنِّی اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ)؛ «بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم!»

پانویس


 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات، ص۴۸۹.
۲. حجر/سوره۱۵، آیه۴۹.    


منبعپایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله صافی گلپایگانی، برگرفته از مقاله «نبی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۲۲.    جعبه ابزار