نقبای بنی اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افموسی مامور گشت كه از دوازده قبيله يهود، دوازده نفر مامور كند تا همچون ديده ‌بانان به سرزمين شام رفته، اخبار آنجا و خصوصيات مردم آن منطقه را براى بنی اسرائیل شرح دهند. وى از هر قبيله ‌اى نقيبى امین ، برگزيد و آنها را به ماموريت فرستاد.


انتخاب نقبا

[ویرایش]

دوازده نقیب از بین بنی اسرائیل، جهت سرپرستی آنان انتخاب شدند.
ولقد اخذ الله میثـق بنی اسرءیل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا..خدا از بنى اسرائيل پيمان گرفت. و از آنها، دوازده نقيب (سرپرست‌) برانگيختيم. و خداوند (به آنها) گفت: «من با شما هستم! اگر نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و به رسولان من ایمان بياوريد و آنها را يارى كنيد، و به خدا قرض الحسنه بدهيد(در راه او، به نيازمندان كمك كنيد)، گناهان شما را مى‌پوشانم (مى بخشم‌) و شما را در باغهايى از بهشت، كه نهرها از زير درختانش جارى است، وارد مى‌كنم. اما هر كس از شما بعد از اين كافر شود، از راه راست منحرف گرديده است‌
راغب در مفردات خود می‌گوید: کلمه" نقب" وقتی در مورد دیوار و یا پوست به کار می‌رود معنای کلمه" ثقب" را که در مورد چوب بکار رود می‌دهد، آن گاه می‌گوید: نقیب به معنای کسی است که از قومی آمار می‌گیرد، و احوال آن قوم را پی گیری می‌نماید، و جمع آن نقباء می‌آید.
«نقیب» به کسی گفته می‌شود که از سوی والی و حاکم بر گروه و طایفه‌ای قرار داده می‌شود تا از حالات آنان با خبر شود.

جایگاه نقبا

[ویرایش]

بعضی از مفسران نقیب را در آیه فوق تنها بمعنی آگاه و مطلع از اسرار گرفته‌اند، ولی این معنی بسیار بعید بنظر می‌رسد، زیرا آنچه از تاریخ و حدیث استفاده می‌شود، آن است که نقبای بنی اسرائیل هر یک سرپرست طایفه خود بودند،
در تفسیر روح المعانی از ابن عباس چنین نقل شده که: انهم کانوا وزراء و صاروا انبیاء بعد ذلک: " نقبای بنی اسرائیل، وزیران موسی بودند و بعد به مقام نبوت رسیدند" در حالات پیامبر اسلام ص می‌خوانیم که در شب عقبه که مردم مدینه برای دعوت آن حضرت به محل عقبه آمده بودند دستور داد که دوازده نفر" نقیب" از میان خودشان به تعداد نقبای بنی اسرائیل انتخاب کنند که مسلما وظیفه آنها نیز مساله رهبری جمعیت بود نه تنها خبرگزاری
[۵] سفینة البحار (نقب).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۱۲..    
۲. مفردات، ص۸۲۰، «نقب».    
۳. . مجمع البیان، ج۳، ص۲۹۵.    
۴. تفسیر روح المعانی، آلوسی، جلد ۳،صفحه ۲۶۰.    
۵. سفینة البحار (نقب).
۶. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۴، ص:۳۰۸    


منبع

[ویرایش]


قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «نقبای بنی اسرائیل (قرآن)».    جعبه ابزار