نماز جمعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنمازجمعه در زمان غیبت امام علیه السلام از نظر بسیاری از فقها از جمله امام خمینی (ره) واجب تخییری است، یعنی انسان مخیّر است که میان نماز ظهر یا نمازجمعه یکی را انتخاب کند.


اهمیت نماز جمعه

[ویرایش]

نماز جمعه از اهمیّت زیادی برخوردار است؛ امام صادق علیه السلام در این زمینه می‏فرماید:
«ما مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ‏الَی الْجُمُعَةِ الَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَها عَلَی النَّارِ» هیچ کس نیست که به سوی نماز جمعه گام بردارد مگر آن که خداوند سبحان آتش جهنم را بر او حرام گرداند.

نماز جمعه در سخنان امام خمینی

[ویرایش]

امام خمینی- قدس سرّه- در اهمیّت آن می‏فرماید:
اسلام دین سیاست است، دینی که در احکام آن سیاست به وضوح دیده می‏شود... هر هفته یک اجتماع بزرگ تشکیل می‏شود تا نماز جمعه که مشتمل بر دو خطبه است و در آن باید مسائل روز و احتیاجات کشور از هر جهت طرح شود، برپا گردد؛ اسلام مردم را برای مقاصد بزرگ به این اجتماعات دعوت کرده است.
«... نماز جمعه عبادت است لکن عبادتی که مدغم
[۳] مدغَم:ادغام شده، ممزوج.
در سیاست است.»
پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۷، ص۲۹۷.    
۲. صحیفه نور ج۸، ص۲۶۴.    
۳. مدغَم:ادغام شده، ممزوج.
۴. صحیفه نور ج۳، ص۱۲۱.    


منبع

[ویرایش]

احکام اسلامی، ص۳۶-۳۷.جعبه ابزار