همام بن سلمه قانصی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر منابع رجال و تاریخ از او یاد و نامی نیست. جز اینکه در رساله تسمیة مَنْ قُتِل مع الحسین علیه السلام و- علی الظاهر- به نقل از آن در کتاب الحدائق الوردیة نامش در شمار شهیدان کربلا- از قبیله هَمْدان- آورده شده است.
[۱] تسمیة مَنْ قُتِل مع الحسین علیه السلام، ص۱۰۲.
[۲] الحدائق الوردیّه، ص۱۰۴.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تسمیة مَنْ قُتِل مع الحسین علیه السلام، ص۱۰۲.
۲. الحدائق الوردیّه، ص۱۰۴.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۳۹۳.
جعبه ابزار