وعده باطل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیه ۲۲ سوره ابراهیم به وعده باطل شیطان اشاره شده است.


اعتراف شیطان

[ویرایش]

شیطان به حقانیت وعده‌های خداوند و باطل بودن وعده‌های خود در قیامت اعتراف می‌کند.
«وقال الشیطـن لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم...»؛ و شیطان، هنگامی که کار تمام می‌شود، می‌گوید: «خداوند به شما وعده حق داد؛ و من به شما وعده (باطل) دادم، و تخلّف کردم! من بر شما تسلّطی نداشتم، جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید! بنابر این، مرا سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید! نه من فریادرس شما هستم، و نه شما فریادرس من! من نسبت به شرک شما درباره خود، که از قبل داشتید، (و اطاعت مرا همردیف اطاعت خدا قرار دادید) بیزار و کافرم!» مسلّماً ستمکاران عذاب دردناکی دارند!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۲۲.    
۲. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۲، ص۶۱.    
۳. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۱۰، ص۳۲۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «وعده باطل (قرآن)».    جعبه ابزار