وفای به نذر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوفای به نذر از خصوصیات ابرار است.


وفاداری ابرار

[ویرایش]

قرآن کریم یکی از خصوصیات ابرار را وفای به نذر از طرف آنان معرفی می کند.
ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا؛ یوفون بالنذر.. ابرار (نيكان) از جامي مي‌نوشند كه با عطر خوشي آميخته است• آنها به نذر خود وفا مي‌كنند،

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انسان/سوره۷۶، آیه۵.    
۲. انسان/سوره۷۶، آیه۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله« ابراء»جعبه ابزار