وقایع کربلا در تاریخ یعقوبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاریخ الیعقوبی اثر ابن واضح یعقوبی (۲۹۲ ق) می‌باشد که در آن به وقایع عاشورا اشاره شده است.


پیشینه مؤلف

[ویرایش]

درباره یعقوبی، مورخ و جغرافیدان شهیر شیعی و صاحب تاریخ یعقوبی، شایان ذکر است که وی در تاریخ خود برخلاف انتظار، تنها حدود چهار صفحه درباره حادثه کربلا سخن گفته است
[۱] یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج۲، ص۲۴۳_ ۲۴۶.
که به نظر می‌رسد رعایت ایجاز و اختصار نیز در این امر مؤثر بوده است. برخی از معاصران، نگاشته مستقلی را در تاریخ عاشورا به نام مقتل ابی عبدالله الحسین (علیه‌السّلام) یا مقتل الحسین (علیه‌السّلام)
[۳] سید عبدالعزیز طباطبایی العربیه، ص۵۳۷.
از آثار وی برشمرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج۲، ص۲۴۳_ ۲۴۶.
۲. آقابزرگ تهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۲۲، ص۲۳.    
۳. سید عبدالعزیز طباطبایی العربیه، ص۵۳۷.


منبع

[ویرایش]

پیشوایی، مهدی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج۱، ص۶۹.جعبه ابزار