پاداش (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به معنای پاداش با همان جزا خواهیم پرداخت.


معنای پاداش

[ویرایش]

پاداش، معادل کلمه ثواب،
[۱] لغت نامه، ج۴، ص۴۶۳۲، «پاداش».
[۲] لغت نامه، ج۵، ص۶۴۰۳، «ثواب».
به معنای نتیجه اعمال است که به انسان باز می‌گردد و در هر یک از خیر و شر کاربرد دارد؛ اما بیشترین استعمال آن در خیر است. در این مدخل تنها جزای خیر بررسی می‌شود و جزای شر در مدخل کیفر بحث خواهد شد. از واژه‌های «اجر»، «ثواب»، «جزا»، «خیر»، «فوز» و مشتقات آنها و جملاتی با مفهوم پاداش، استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

انواع پاداش؛
حتمیت پاداش؛
موجبات پاداش؛
وعده پاداش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت نامه، ج۴، ص۴۶۳۲، «پاداش».
۲. لغت نامه، ج۵، ص۶۴۰۳، «ثواب».
۳. مفردات، راغب اصفهانی، ج۱، ص۸۳، «ثوب».    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «پاداش».    جعبه ابزار