پروانه کسب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپروانه کسب، اجازه‌نامه جهت کسب‌وکار است.


پروانه کسب چیست؟

[ویرایش]

امروزه پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب‏وکار از اسناد مهم اقتصادى به شمار مى‏رود؛ سندى که از سوى مراجع ذى صلاح دولتى صادر مى‏شود و دارنده آن مجاز به کسب‏وکار در حرفه‏اى معین خواهد بود. عنوان یادشده از عناوین جدید است که در پاسخ به استفتائات به پاره‏اى احکام آن اشاره شده است.

حکم پروانه کسب در تجارت

[ویرایش]

واگذار کردن پروانه کسب و مانند آن به دیگرى به صورت رایگان یا در مقابل گرفتن عوض به شرط عدم منع قانونى- بنابر تصرح برخى معاصران- جایز است.
بیع پروانه کسب بنابر قول به اینکه مبیع باید عین باشد نه منفعت، صحیح نیست چنان‏که اجاره دادن آن صحیح نمى‏باشد؛ ازاین‏رو بعضى گفته‏اند:
واگذار کردن پروانه کسب و گرفتن عوض، هبه مشروط به شمار مى‏رود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اجوبة الإستفتاءات ج۲، ص۱۵۸.    
۲. صراط النجاة ج۲، ص۵۱۸- ۵۱۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص‌۲۶۰.    جعبه ابزار