پرچین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخصّ: در لغت به اتاقى مى‌گويند كه از نى يا درخت ساخته شده است؛ ليكن مراد از آن در كلمات فقها همان پرچين است و از آن به مناسبت در باب صلح و احیاء موات یاد شده است.


موارد بکارگیری عنوان پرچین در فقه

[ویرایش]

اگر صاحبان دو ملک هم‌جوار در مالکیت پرچین بین دو ملک اختلاف کنند، مالک کسى است که گره هاى طنابى که پرچین با آن بسته شده به سمت ملک او است.
از مصادیق احیای موات، پرچین کردن اطراف زمین جهت نگهدارى گوسفند یا خشک کردن میوه و مانند آن است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۶، ص ۲۶۴ و ۲۶۵.    
۲. جواهرالکلام ج۳۸، ص۶۷ و۶۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص ۲۵۱.    
جعبه ابزار