پناهندگی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپناهنده شدن را پناهندگی می گویند که از این عنوان به مناسبت، در باب حج و جهاد سخن رفته است.


پناهندگی درحج

[ویرایش]

كسى كه به خاطر ارتكاب بزهی در بیرون حرم ،استحقاق حد ،تعزیر یا قصاص پیدا كرده است چنانچه به حرم پناه ببرد تا زمانى كه در حرم است نمى‌ توان او را کیفر كرد؛ لیكن براى بیرون آمدن وى از حرم، تحت فشار قرار مى‌گیرد.

پناهندگی درجهاد

[ویرایش]

پناهندگى مسلمان به بلاد کفر در صورتى كه مفسده‌ اى همچون وهن و تضعیف اسلام و مسلمانان در بر نداشته باشد و نیز متمكّن از اقامه و اظهار شعائر دینی همچون نماز باشد، جایز است.
[۳] . اجوبة الإستفتاءات،ج ۲، ص ۱۰۵پانویس

[ویرایش]
 
۱. . مستند الشیعة،ج ۱۳، ص ۳۰۸    
۲. . جواهر الکلام،ج ۲۱، ص ۳۴ تا ۳۶    
۳. . اجوبة الإستفتاءات،ج ۲، ص ۱۰۵


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص۲۷۴و۲۷۵    
جعبه ابزار