چشمه اعجازآمیز (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچشمه اعجازآمیز
۸. جاری شدن چشمه آب، به صورت خارق العاده برای مریم علیهاالسّلام ، از جانب پروردگار:
فنادها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریـا (پس از زير [۱]     او [۲]     وى را ندا داد كه غم مدار پروردگارت زير [۳]     تو چشمه آبى پديد آورده است)
. «سری» به معنای نهر و جدول ذکر شده است. لسان العرب، ج۶، ص۲۵۱، «سرا» برخی مفسران گفته‌اند: با ضربه پای عیسی علیه‌السّلام چشمه آبی پدید آمد و جاری شد و همین معنا از امام باقر علیه‌السّلام روایت شده است.
[۲] مجمع البیان، ج۵ - ۶، ص۷۹۰.

۹. جوشش چشمه آب، به صورت اعجازآمیز، باعث روشنی چشم و رفع اندوه از مریم علیهاالسّلام :
فنادها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریـا• فکلی واشربی وقری عینـا.. (پس از زير [۵]     او [۶]     وى را ندا داد كه غم مدار پروردگارت زير [۷]     تو چشمه آبى پديد آورده است •و بخور و بنوش و ديده روشن دار پس اگر كسى از آدميان را ديدى بگوى من براى [۸]     رحمان روزه نذر كرده‌ام و امروز مطلقا با انسانى سخن نخواهم گفت.)

فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مریم/سوره۱۹، آیه۲۴.    
۲. مجمع البیان، ج۵ - ۶، ص۷۹۰.
۳. مریم/سوره۱۹، آیه۲۴.    
۴. مریم/سوره۱۹، آیه۲۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «چشمه اعجازآمیز».    جعبه ابزار