چشمه جهنم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآب های داغ چشمه های جوشان جهنم، عذابی است که خداوند به جهنمیان وعده داده است.


نوشیدن آب داغ جهنم

[ویرایش]

نوشیدن جهنمیان، از آب چشمه جوشان و داغ جهنم، از وعده های خداوند است.
تصلی نارا حامیة• تسقی من عین ءانیة ((ناچار) در آتشى سوزان درآيند •از چشمه‌اى داغ نوشانيده شوند.)
«سرانجام «اين زحمتكشان خسته و بيهوده‌گر، وارد آتش داغ و سوزان مى‌شوند و با آن مى‌سوزند» «تَصْلى‌ ناراً حامِيَةً».
«تَصْلى‌» از ماده «صَلْى» (بر وزن نفى)، به معنى ورود در آتش و ماندن و سوختن با آن است.
ولى، مجازات آنها به همين جا ختم نمى‌گردد، بلكه هنگامى كه بر اثر حرارت آتش تشنه مى‌شوند «از چشمه‌اى فوق العاده سوزان به آنها مى‌نوشانند» «تُسْقى‌ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ».
«آنِيَة» مؤنث «آنى» از ماده «أُنِىّ» (بر وزن حُلِىّ)، به معنى تاخير افكندن است، و براى بيان فرا رسيدن وقت چيزى گفته مى‌شود، و در اينجا به معنى آب سوزانى است كه حرارتش به منتها درجه رسيده است.»
«تَصلى نَاراً حَامِیَةً
یعنى ملازم آتشى هستند در نهایت درجه حرارت .
تُسقَى مِنْ عَینٍ ءَانِیَةٍ
یعنى از چشمه اى مى نوشند که در نهایت درجه حرارت است .»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. غاشیه/سوره۸۸، آیه۴.    
۲. غاشیه/سوره۸۸، آیه۵.    
۳. تفسیر مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۱۰، ص۳۳۶.    
۴. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۶، ص۴۳۰-۴۳۱.    
۵. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۲۰، ص۴۵۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «چشمه جهنم».    جعبه ابزار