کشف الاحتجاج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمولف:ملا فتح الله کاشانی


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب ترجمه «احتجاج» شیخ طبرسی است که صاحب «ریاض العلما» (میرزا عبدالله افندی) آن را در اردبیل و خزانه شیخ صفی دیده است.
[۱] . ریاض العلما، ج۵، ص ۳۱۸.
ملا فتح الله در مقدمه ای که بر ترجمه خود نگاشته است. می نویسد:
«فرمان لازم الاذعان برین شرف نفاذ یافته که این داعی بی بضاعت مطالب و مقاصد این کتاب شریف را به زبان فارسی به عبارتی که از تکلفات ارباب ریا مبرا و از تصنیفات منشیانه که از آرایش سخنوری است معرا باشد، از برای تعمیم فواید و تکثیر مواید خواص و عوام تقریر و تحریر نماید.»
وی کتاب را به نام شاه طهماسب نگاشته است.
[۲] . روضات الجنات، ج۵، ص ۳۵؛ ریاض العلما، ص ۳۱۸.
و نسخه کتاب با شماره ۳۸۷ در کتابخانه آیت الله مرعشی موجود است.
[۳] . علل بر افتادن صفویان، رسول جعفریان،ص ۰۸؛ هزار سال تفسیر فارسی، ص ۷۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. . ریاض العلما، ج۵، ص ۳۱۸.
۲. . روضات الجنات، ج۵، ص ۳۵؛ ریاض العلما، ص ۳۱۸.
۳. . علل بر افتادن صفویان، رسول جعفریان،ص ۰۸؛ هزار سال تفسیر فارسی، ص ۷۰۰.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار