کشف الالتباس عن موجز أبی العباس‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکشف الالتباس عن موجز ابی العباس مؤلف آیة الله شیخ مفلح صیمری (قدس سره) می باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

این کتاب شرح یک کتاب فقهی بسیار موجز و معما گونه از شیخ ابن فهد حلی به نام (الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی) است که ابواب طهارت و صلاة و زکاة را در بر دارد.

نسخه‌های مورد اعتماد

[ویرایش]

تحقیق این کتاب بر اساس پنج نسخه خطی چهار نسخه از کشف الالتباس و یک نسخه الموجز الحاوی که همه آنها در کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی موجود است.
۱- نسخه شماره ۲۸۳۰ که در فهرست نسخ خطی این کتاب به شماره ۳۶: ۸ از آن یاد شده است.
این نسخه در زمان حیات مولف به خط نستعلیق زیبا نوشته شده و در آخر کتاب خط شیخ محمد بن طاهر سماوی به تاریخ ۱۳۳۵ ه. ق دیده می‌شود.
تعداد صفحات این نسخه ۲۳۹ صفحه می‌باشد که هر صفحه حاوی ۲۲ سطر می‌باشد رمز آن (ش ۱).
تملک عده‌ای از علما در برگ اول این کتاب درج شده است از جمله:
سید جعفر بن محمد بحر العلوم در سال ۱۳۲۷ ه.
محمد بن طاهر سماوی در سال ۱۳۳۵ ه.
علی بن حسن بن حسین بن عیسی الحسینی در تاریخ ۱۳ رجب ۱۰۸۶ ه. ق.
عبدالله بن صالح بحرانی.
۲- نسخه شماره ۴۴۶۲ از همان کتابخانه که در فهرست نسخ خطی با شماره ۴۹: ۱۱ مشخص شده. این نسخه بخط نسخ علاء الدین عبد الرحمن در تاریخ ۱۴ ربیع الثانی سال ۹۸۸ ه. ق نوشته شده و در آخر آن تعدادی قصیده در مدح کتاب درج شده است.
این نسخه در ۲۱۵ صفحه ۲۱ سطری و با رمز (ش ۲) شناخته می‌شود.
۳- نسخه شماره ۳۶۹۳ که در فهرست نسخ خطی به شماره ۹۱: ۱۰ درج شده.
این نسخه را محمد عبد العلی احسائی بصری در تاریخ دهم شوال سال ۱۰۶۶ در ۳۳۲ صفحه ۱۹ سطری نوشته شده رمز این نسخه (ش ۳) است.
۴- نسخه شماره ۹۳۹ که در فهرست نسخ خطی ۱۲۷: ۳ موجود است.
در قرن یازده هجری به خط نسخ نوشته شده که کاتب آن مجهول است در صفحه اول آن تملک شخصی به نام محمد و مهر بیضوی شکل بنام محمد بن جعفر الموسوی دیده می‌شود. تعداد صفحات آن ۲۸۷ و هر صفحه حاوی ۲۰ سطر و رمز آن (ش ۴) است.
۵- نسخه الموجز الحاوی ضمن مجموعه شماره ۵۶۰۱ و در فهرست نسخ خطی به شماره ۴: ۱۵ موجود است. این نسخه به خط علی بن موسی ععتشیثی در قرن ۹ نگاشته شده است.
در آخر کتاب تاریخ ۱۲ شوال سال ۸۵۱ ه نوشته شده است.
این نسخه در ۳۰ صفحه با تعداد سطور مختلف نوشته شده.

روش تحقیق

[ویرایش]

به علت عدم دسترسی به نسخه اصل کتاب، تحقیق این کتاب به روش تلفیق بین نسخ خطی و به ترتیب ذیل صورت پذیرفت:
۱- استنساخ کامل کتاب از یک نسخه خطی واحد.
۲- مقابله نسخ خطی با یکدیگر و ثبت اختلافات موجود بین آنها.
۳- استخراج آیات قرآنی و احادیث شریفه و اقوال فقهی (خاصه و عامه) از مصادر اولیه (حتی الامکان).
۴- توضیح کلمات و واژه‌های مشکل بر اساس منابع لغوی مادر.
۵- نگارش متن نص کتاب بر اساس شیوه‌های جدید تحقیق کتب.
۶- تهیه فهارس فنی کامل برای کتاب.
۷- این نسخه الموجز الحاوی که در دسترس ماست با نسخه‌ای که صیمری از آن استفاده کرده اختلافات مختصری داشت.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیجعبه ابزار