عنوانی با این نام ایجاد نشده است : گفتار

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • فرهنگ گفتاری و شنیداری
  • فرهنگ گفتاری
  • تاثیرات گفتاری یا رفتاری انسان‌ها بر همدیگر
  • هفده گفتار در علوم قرآنی (کتاب)
  • دوازده گفتار در باره حضرت مهدی‌ (کتاب)
  • استغفار گفتاری
  • تواضع در گفتار (قرآن)
  • اختلال در گفتار و زبان
جعبه ابزار