یهوه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنام خاص خدا در دین یهود « یَهُوَه » به معنی موجود و باشنده است. این نام در دین یهود بسیار احترام دارد.


معنای یَهُوَه

[ویرایش]

اسمی است که در تورات بر خدا اطلاق شده است و دلالت بر سرمدیّت آن ذات مقدس دارد.

پانویس

[ویرایش]


فرهنگ علم کلام، احمد خاتمی ص۲۳۶.جعبه ابزار