• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 
114 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
111
 
112
... سایشی «خ» به‌صورت sax (f) (سخ/ سخف) تلفظ می‌شود ... ) رضا زمردیان، زبانشناسی عملی، 1368ش. (31) رضا زمردیان، فونولوژی لهجه قاین ...
113
... به جای واجهای b و f در مقایسه با فارسی رسمی ... : سازمان جغرافيايى نيروهاى مسلح، 1384ش. (31) الى ايوانوويچ كالسنيكوف، «قوميت‌هاى ...
114
 
114 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار