احکام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک برای پیروان خود وضع می‌کند.احکام اسلام
به قوانین اسلامی
شریعتشَریعت به معنی آنچه خداوند متعال براى بندگان خود وضع و تشریع کرده است، می باشد
گفته می‌شود و فلسفه حقوقی اسلام را
فقه‌فقه، به معنای فهمیدن و درک کردن می باشد که به استنباط احکام شرع کمک می‌کند
می‌گویند و منابع فقهی را
قرآنقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
،
سنتدومین منبع استنباط به اتّفاق تمامى فقهاى اسلام، سنّت است
،
اجماع«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود
و
عقلعقل در لغت به معنای امساک و نگاهداری ، بند کردن ، باز ایستادن ، و منع چیزی است
تشکیل می‌دهد، اما اهل منابع فقهی را
قرآنقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
،
سنتدومین منبع استنباط به اتّفاق تمامى فقهاى اسلام، سنّت است
،
حدیثحدیث اصطلاحا كلامی است كه حاكی قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) باشد و بر آن خبر و سنت و روایت نیز اطلاق شدهشیخ بهائی در وجیزه فرموده الحدیث كلام یحكی قول المعصوم او فعله او تقریره
،
صحابهبحث پیرامون صحابه از این جهت ضروری می‌نماید که دین از طریق این افراد به نسل بعدی انتقال یافته است
و
تابعینتابعین، افرادی هستند که با یک یا چند تن از صحابه ملاقات یا مصاحبت کرده‌اند
می‌دانند.


پانویس


 
۱. آشنایی با ابواب فقه    
جعبه ابزار